Лятното издание на нашия международен фотоконкурс е тук!

Улови лятото в снимка, сподели я в инстаграм и спечели страхотни награди!

Лятото е най-вълнуващият сезон! Сезонът на отпуските, времето да откриваш нови места и хобита, момент за нови приятелства! Независимо дали пътуваш до далечни екзотични места или го прекараш в собствения си двор, всеки летен момент е магия! Сподели я с нас!

Правила на конкурса:

1. Направи снимка в лятно настроение
2. Разкажи ни в описанието защо това за теб е лятоТО
3. Качи я в инстаграм
4. Тагни @answear_bg и не забравяй хаштага #summerspirationBG

Конкурсът Summerspiration продължава от 5 юли до 31 август 2022г.

Пълните правила можеш да намериш тук.

Лятото започна! Наслади му се и го сподели с нас!

Спечели страхотни награди!

1. Голяма награда 1500лв за да сбъднеш една твоя лятна мечта

2. Две допълнителни награди по 250лв. всяка

Виж победителите от предишното издание на фотоконкурса ни: Summerspiration.

Голяма награда:

Допълнителни награди:

Answear S.A. е регистрирана компания, със седалище в Краков (Полша), улица Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków (KRS: 0000816066), и е отговорен за съхраняване на личните данни на участниците в играта. Всички предоставени лични данни са предоставени доброволно и изцяло за нуждите на играта. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Игра или в случаите, в които това е предвидено в закон. Личните данни на победителя и участниците ще бъдат известни на членовета на журито на играта Lifespiration starts here: Catch The moment, изрочно упоменати на страницата на играта и ще бъдат съхранявани толкова дълго, колкото е необходимо за нуждите на играта и законодателството на Република България, и заличени веднага след този период. Участниците имат право да се свържат с организатора и да получат достъп до персоналните си данни. При положение, че участник сметне, че персоналните му данни са използвани по незаконен начин и има коментари в тази връзка, то той трябва да направи официално оплакване в Комисия за защита на личните данни. Евентуално възникнали спорове между Организатора, респ. Answear S.A. и Участниците в Играта се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентния съд. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Правила няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Правилата на Играта, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Правила и провеждането на Играта се прилага действащото законодателство на Република България. При желание да се свържете с организатора – Answear S.A., това трябва да се направи посредством електронен адрес: [email protected] или в писмена форма на: Answear S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.